top of page

השירות הפסיכולוגי החינוכי מ.א דרום השרון 

השירות הפסיכולוגי מספק שירותי אבחון פסיכולוגי ואבחון פסיכולוגי-דידקטי עבור ילדי המועצה 

ליווי ככל האוכלוסייה במצבי חירום ומשבר, תוך מתן מענה בקהילה

הפסיכולוגים אנשי השירות הפסיכולוגי מספקים מענה טיפולי ארוך וקצר מועד לתלמידי המערכות החינוכיות בלווי הדרכות הורים 

הפסיכולוגים אנשי השירות הפסיכולוגי מלווים את המסגרות החינוכיות במועצה החל מגני הילדים, בתי הספר היסודיים והעל יסודיים וכם מסגרות חינוך מיוחד. 

שירות פסיכולוגי משלים במחירים מסובסדים

השרות הפסיכולוגי החינוכי בדרום השרון שמח להודיע על פתיחתו של 'שירות פסיכולוגי משלים' –
מרכז טיפולי במחירים מסובסדים לתושבי מועצה אזורית דרום השרון.

Therapy Sessions

השירות הפסיכולוגי החינוכי הינו גוף ציבורי, בפיקוח משרד החינוך והמועצה האזורית דרום השרון.

השירות הפסיכולוגי החינוכי , האחראי לרווחה נפשית של ילדי המועצה, שם לו למטרה לתת מענה מיטבי ככל הניתן לאוכלוסיית תלמידי מועצת דרום השרון בגנים ובמערכות בית הספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

אנשי השירות הפסיכולוגי החינוכי הינם פסיכולוגיים חינוכיים מומחים ומתמחים. חלקם מומחים גם בתחומים נוספים (קליני, תעסוקתי, שיקומי).

התחנה מתמחה בתחומי התנהגות סיכונית, קשיים חברתיים, בעיות  התנהגות ולקויות קשב ולמידה.

מה צריך ילד ? מקום שיוכל לגבוה, ומבוגר אחד שיעזור לו עם התקרה" (עידית ברק)
contactUs
bottom of page