top of page

אודות השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ״ח)

אודות שפ״ח דרום השרון

ד״ר קרין מיקסנר-שינדל

 

מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי

 

טל: 09-7409075;09-7486010 פקס: 09-7400990

 

rivka@shafach.org.il

מושב גן חיים, 44910

 

אנשי השירות הפסיכולוגי כוללים צוות של פסיכולוגים חינוכיים, בעלי הכשרה בפסיכולוגיה חינוכית. 

פסיכולוגיה חינוכית היא ענף של הפסיכולוגיה המתמקד במערכת יחסי הגומלין בין הפרט והמסגרת החינוכית (גן או בית ספר), ועוסק במצבם ובתחושותיהם הלימודיות, החברתיות והרגשיות של ילדים ובני נוער בסביבה הבית ספרית.

הפסיכולוגים החינוכיים עוסקים במגוון בעיות אצל הפרט, באמצעות עבודה טיפולית ואבחונית מול הילד, עבודה עם הוריו  וייעוץ לצוותים חינוכיים וגורמים נוספים בקהילה. 

הפסיכולוגים החינוכיים בשירות הפסיכולוגי בדרום השרון מאיישים את התחנה הממוקמת בגן חיים ובמקביל נותנים מענה למסגרות החינוכיות (בתי ספר וגני ילדים) וכן מספקים מענה ליישובי המועצה האזורית דרום השרון, וכפופים לאגף שפ"י של משרד החינוך.


צוות השירות הפסיכולוגי מונה 16 פסיכולוגים. כל איש צוות אחראי על מסגרות חינוכיות שונות : : גנים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, מסגרות חינוך מיוחד.

 

EducationalPsycology375x250.jpg

סוגי השירותים הניתנים בשפ״ח דרום השרון:

 • טיפול בילדים 

 • טיפול בבני נוער 

 • ייעוץ, עבודה והדרכת הורים 

 • ייעוץ, עבודה והדרכת גננות 

 • ייעוץ, עבודה והדרכת סייעות 

 • ייעוץ ועבודה עם אנשי צוות בבתי ספר

 • אבחון והערכת מערכות חינוך 

 • אבחון בשלות לקראת עלייה לכיתה א'

 • אבחון פסיכולוגי

 • אבחון פסיכולוגי דידקטי

 • הערכת מסוכנות

 • טיפול במניעת אובדנות

 • טיפול בבעיות התנהגות

 • ייעוץ בוועדות החלטה

 • ייעוץ בוועדות השמה

 • ייעוץ בוועדות שילוב

 • ייעוץ בוועדות פרט

 • ליווי טיפולי של קבוצות הורים

 • ליווי טיפולי של קבוצות ילדים ונוער

 • הרצאות בקהילה ובמסגרות החינוכיות

 • ליווי קהילה בשעת חירום

bottom of page