top of page

                    מחשבות מעשיות על קורונה והתמודדות עמה 

                                       פרופסור מולי להד

מדוע הקורונה מפחידה אותנו? כיוון שהאדם הוא יצור ששונא אי וודאות וחוסר שליטה, המביאים לחוסר אונים. 

הקורונה מפחידה כיוון ש: 

1. היא בלתי נראית

2. מעוררת הד תקשורתי עצום 

3. מעלה אסוציאתציות היסטוריות עם המילה "מגפות" שחיסלו אוכלוסיות שלמות, למשל באירופה.

4. ההסגר - שלילת חופש התנועה

5. אי הידיעה מתי ימצא חיסון 

6. כמובן המשמעות שקורונה יכולה לגרום למוות. 

למרות זאת, חשוב להבין שהיצור האנושי מומחה למעשה בהתמודדות מול אי וודאות, ויש הרבה מה לעשות:   

המלצות לפעולה 

1. חשוב להיות קשובים לגורמים רשמיים בלבד כמו משרד הבריאות. 

2. לבנות שגרת יום גם אם סדר היום הרגיל נקטע. 

3. לנסות לארגן תפקידים בתוך שגרת היום הכפויה אם אנחנו בבידוד. 

4. לשמור על קשר עם משפחה וחברים כדי לשמר רציפות בינאישית חברתית שהיא חיונית כמקור תמיכה. 

5. לשמור על רציפות אישית - להזכיר לעצמנו מה לא השתנה למרות המצב. לחשוב מה עזר לי במצבים דומים להתמודד.   

bottom of page