top of page

עצות מעשיות להתמודדות עם משבר הקורונה

פרופסור מולי להד

מה מפחיד כל כך בקורונה? 

  • אי הנראות 

  • ההד התקשורתי העצום 

  • אסוציאתיות היסטוריות על משמעות המליה מגפה כמשהו קטלני

  • שלילת חופש התנועה ומגבלות שונות 

  • אי הידיעה מתי יימצא חיסון 

  • המשמעות שקורונה עלולה לגרום למוות 

  •  

הפחד מאבדן שליטה וחוסר אונים הוא גדול, אבל גם במצב הנוכחי יש דברים רבים שניתן לעשות: 

1.  לשמור על רציפות מציאותית חשיבתית - להשעם על מידע ממקור מוסמך כמו משרד הבריאות ולא על שמועות 

2. לשמור על רציפות התפקיד והתפקוד - לשמור על תפקידים ושגרת חיים ככל הניתן, גם אם היא הוגבלה

3. לשמור על רציפות חברתית ובינאישית - תמיכה חברתית וקשר עם בני משפחה וחברים מסייעת ומעודדת

4. לשמור על רציפות אישית - לא לשכוח שגם באירועי עבר בהם לא היתה לי שליטה מלאה הצלחתי למצוא פתרונות. רצוי להיזכר מה עזר לי אז, כיצד התמודדתי. להבין שיש לי כוחות למצוא מענה

 

bottom of page