top of page

ייעוץ למערכות החינוך

ייעוץ למערכות החינוך

במסגרת תפקידיו של השירות הפסיכולוגי החינוכי , ניתן מענה פסיכולוגי וייעוצי לכל גני החובה, בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים השייכים למועצה האזורית דרום השרון. בנוסף, ניתן מענה חלקי לגני טרום החובה ולחטיבות העליונות השייכות למועצה.

הפסיכולוג החינוכי מלווה את המסגרת החינוכית עליה הוא אחראי, תוך שהייה במסגרת, קיום תצפיות, נוכחות בוועדות, ייעוץ לאנשי המקצוע ומענה טיפולי לילדים.

ניתן לפנות ישירות לפסיכולוג האחראי על המסגרת החינוכית הרלוונטית באמצעות פנייה לשירות הפסיכולוגי החינוכי בטופס  המופיע בתחתית האתר.    

bottom of page