שירות פסיכולוגי חינוכי

גן חיים

דואר כפר סבא

מיקוד 4491000

טלפון: 09-7409075

פקס: 09-7400990

ראשון - חמישי

7:30 - 16:30

  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon

פרטי הפונים נשמרים בשירות הפסיכולוגי, תוך שמירה על חובת הסודיות ואינם חשופים לצופים באתר 

הכשרת סייעות

תכנית תהליכית תלת שנתית, המועברת על ידי צוות הפסיכולוגים של הגיל הרך במסגרת השירות
הפסיכולוגי.

מטרת ההכשרה: העצמת סייעות הגן, במטרה למקסם את פוטנציאל התרומה של הסייעת כחלק בלתי נפרד
מהמסגרת הגנית, כאיש מקצוע המסייע למנהלת הגן.
 

התכנית כוללת:

  1. ימי עיון בנושאים הנוגעים להיבטים התפתחותיים של ילדי הגיל הרך, התנהלות צוותית ושיפור
    מיומנויות חינוכיות-טיפוליות בקרב סייעות הגנים.
     

  2. קבוצה תהליכית, המדגישה עבודת צוות, שיתוף בכלים מקצועיים, וחלוקת מידע בין מקצועי.