הכשרת סייעות

תכנית תהליכית תלת שנתית, המועברת על ידי צוות הפסיכולוגים של הגיל הרך במסגרת השירות
הפסיכולוגי.

מטרת ההכשרה: העצמת סייעות הגן, במטרה למקסם את פוטנציאל התרומה של הסייעת כחלק בלתי נפרד
מהמסגרת הגנית, כאיש מקצוע המסייע למנהלת הגן.
 

התכנית כוללת:

  1. ימי עיון בנושאים הנוגעים להיבטים התפתחותיים של ילדי הגיל הרך, התנהלות צוותית ושיפור
    מיומנויות חינוכיות-טיפוליות בקרב סייעות הגנים.
     

  2. קבוצה תהליכית, המדגישה עבודת צוות, שיתוף בכלים מקצועיים, וחלוקת מידע בין מקצועי.

שירות פסיכולוגי חינוכי

גן חיים

דואר כפר סבא

מיקוד 4491000

טלפון: 09-7409075

פקס: 09-7400990

ראשון - חמישי

7:30 - 16:30

  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon

פרטי הפונים נשמרים בשירות הפסיכולוגי, תוך שמירה על חובת הסודיות ואינם חשופים לצופים באתר