התערבות במצבי חירום ובשעת משבר

במצבי חירום ומשבר, מספק השירות הפסיכולוגי החינוכי מענה ישיר וכן מקיים  קשר עם

גורמי רווחה וחינוך בתחום המועצה, על מנת לספק מענה מיטבי לכלל הציבור הנתון במצוקה.

קיימים מספר מצבים בהם השירות הפסיכולוגי החינוכי מעורב:

1. מצבי חירום ברמה לאומית (מלחמה, טרור, אסון טבע).
 

2. מצבי חירום ברמה מועצתית (תאונה, מוות או מחלה במשפחה, מצבי משבר קהילתיים).
 

3. מצבי חירום ברמה פרטנית (משבר אישי, התנהגות סיכונית)

שירות פסיכולוגי חינוכי

גן חיים

דואר כפר סבא

מיקוד 4491000

טלפון: 09-7409075

פקס: 09-7400990

ראשון - חמישי

7:30 - 16:30

  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon

פרטי הפונים נשמרים בשירות הפסיכולוגי, תוך שמירה על חובת הסודיות ואינם חשופים לצופים באתר