top of page

פרוייקט מיטיב"ה

תכנית ארצית, המרכזת מתן מענה לעבודה עם ילדים, בעלי קשיים התנהגותיים, הוריהם, ומערכת החינוך.

תכנית ארצית לטיפול משולב ורב ממדי, המיועדת לילדים בעלי קשיים התנהגותיים, המעוניינים לעשות

שינוי ולחוש טוב יותר במסגרת הבית ספרית ומחוצה לה.


 

התכנית משלבת:

  1. מענה קבוצתי לילדים, המאותרים באמצעות גורמי בית הספר והפסיכולוג החינוכי.
     

  2. הדרכה פרטנית שוטפת להורי הילדים, תוך שימת דגש על מענה מיטבי בבית, לאור תכנים שעולים
    במסגרת העבודה הקבוצתית עם הילדים.
     

  3. הדרכת הצוות החינוכי במסגרת הבית ספרית, הכוללת התייחסות לצרכי כל ילד הלוקח חלק בקבוצה.

פרויקט מיטב״ה
bottom of page