השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ״ח דרום השרון) 
מטרות ויעדים

השירות הפסיכולוגי החינוכי הינו גוף ציבורי, בפיקוח משרד החינוך והמועצה האזורית דרום השרון.

השירות הפסיכולוגי החינוכי שם לו למטרה לתת מענה מיטבי ככל הניתן לאוכלוסיית תלמידי מועצת דרום השרון בגנים ובמערכות בית הספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. 

רווחת הילד מחייבת את הפסיכולוג החינוכי להתמקד במספר ממדים:

​​​

במימד המערכתי

הפסיכולוג החינוכי מחזיק לנגד עיניו את ההשפעה ההדדית של הסביבה החינוכית על הילד ולהפך, ולכן הוא שואף דרך עבודה עם הצוות וההורים להביא לשינוי בסביבה אשר מיטיב עם הילד

שירות פסיכולוגי חינוכי

גן חיים

דואר כפר סבא

מיקוד 4491000

טלפון: 09-7409075

פקס: 09-7400990

ראשון - חמישי

7:30 - 16:30

  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon

פרטי הפונים נשמרים בשירות הפסיכולוגי, תוך שמירה על חובת הסודיות ואינם חשופים לצופים באתר