top of page

מתן טיפול פרטני מהווה חלק בלתי נפרד מעבודת הפסיכולוג החינוכי. מדובר בטיפול היכול להיות קצר טווח

עד כ-15 פגישות טיפוליות, או לחילופין טיפול ארוך טווח הנמשך עד כשנה.

מענה טיפולי פרטני ניתן בהתאם לצורך ולשיקול דעתו של הפסיכולוג החינוכי, בשיתוף הוריי הילד ובליוויים.

בצד הטיפול הפרטני, ניתנת הדרכת הורים המהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך הטיפולי בילד.

זאת, מתוך תפיסה הרואה בהוריו של הילד סוכני הטיפול העיקריים, הנושאים באחריות העיקרית על ילדם.

לעתים, בהסכמת ההורים, תשולב גם המערכת החינוכית ותינתן הדרכה או הנחיה לאנשי הצוות הרלוונטיים (מחנכת, יועצת וכדומה).

בכל מקרה, כחלק מכללי האתיקה והגדרת החוק, מחויב הפסיכולוג החינוכי על שמירת סודיות מלאה.

EducationalPsycology375x250.jpg
bottom of page